Teaterstickorna

Amatörteater gruppen Teaterstickorna bildades i samband med dåvarande
Jönköpings Länsteater, 1984. Det var under deras produktion Riket är ditt,
ett samarbete mellan amatörer och proffs, tanken att bilda en amatörteatergrupp föddes.
Riket är ditt handlade om Tändsticksarbetarna i Jönköping, då togs namnet Småstickorna.
2012 bytte föreningen namn till Teaterstickorna.
1992 fick jag min första förfrågan om att regissera gruppen, vilket jag fortfarande gör.

I nuläget är Teaterstickorna en teatergrupp i det fria kulturlivet i Jönköping.
Vi välkomnar alla åldrar, men värnar särskilt om barn och ungdomar.
Se vår hemsida www.teaterstickorna.com.

Designad av Sanna Media